Weburen/verlof nu ook beschikbaar in twee talen.

Vanaf 1 januari 2015 is Weburen/verlof uitgebreid met een extra “vreemde” taal.

Per gebruiker kan worden aangegeven of deze gebruiker de applicatie in de vreemde taal te zien krijgt.
Alle schermen/overzichten en Excel sheets worden dan vervolgens in de vreemde taal getoond evenals mogelijke boodschappen.

De vreemde taal wordt tezamen met de Nederlandse taal opgeslagen in een extern bestand dat eenvoudig te bewerken is met Excel. Hierdoor kunt u ook zelf teksten in het Nederlands aanpassen.
Standaard wordt Engels als tweede taal meegeleverd.