Uren

Eigen webserver

Integratie met een eigen website

Meerdere webservers op 1 machine

Meerdere administraties

Goedkeuren van uren

Kopiëren van weekuren (kopieren van 1 week naar een andere week)

Beveiligd via inlog-procedure

Personen gekoppeld aan projecten
Contracturen gekoppeld aan project/persoon
Projectleiders gekoppeld aan personen
Projectleiders gekoppeld aan klant

Berichtenverkeer

Rapportage per werknemer met selecties

Direct gekoppeld aan Multivers

Welkom boodschap

Online help en complete documentatie

Eigen help informatie opnemen in applicatie

Weekstaat

Maandstaat

Volledig Nederlandstalig

In een paar uur operationeel

Automatische email naar projectleider

Automatische email naar werknemer voor indienen uren

Uren goedkeuren via admin van elke medewerker

Uren koppelen aan verlofmutaties (indien module verlof aanwezig)

Automatische email naar werknemer indien uren niet volgens norm

Automatische email naar projectleider voor goedkeuren uren

Uitsluiten uursoorten bij een werknemer/project

Projectleiders mogen zelf werknemers toevoegen en uursoorten uitsluiten

Verlofmutaties koppelen aan urenmutaties (indien module verlof aanwezig)

Verschillende kleurenthema’s

Rapportage naar Excel

Aparte administratie login voor beheer applicatie

Mobiel te gebruiken via smartphone/tablet

Registreren van overuren

Registreren van verlofsaldo

Ureninvoer beperken tot reeks weken

Agenda met feestdagen/speciale dagen

Verslaggroepen (uitsluitend bij module Verlof)

Grafieken (uitsluitend bij module Verlof)

Direct goedkeuren projectleider via aanvraag email
Documentenbeheer via urenmutatie
Projecturen controle overschrijding/melden
Aanmaken actie via documentenbeheer